ZŠ T.G.Masaryka
Koláž fotografií

Na naší škole je zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP).

ŠPP je zřízeno za účelem kvalitního vzdělávání žáků a vytváření přátelské tvůrčí atmosféry. ŠPP poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, zákonným zástupcům žáků, pedagogům školy, školám nebo školským zařízením. Obsah poradenských služeb, které poskytuje ŠPP, je v souladu s platnou legislativou a s vyhláškou č.72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (dále vyhláška 72/2005).

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním psychologem, školním speciálním pedagogem. Škola poskytuje bezplatně poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a vzdělávacích potížích.

viz dokumenty

Výchovná poradkyně

Mgr. Petra Vávrová  pvavrova@4zsmb.cz

Metodik prevence

Mgr. Blanka Svobodová  svobodova@4zsmb.cz

Školní psycholog

Mgr. Petra Valentová  psycholog@4zsmb.cz dle domluvy

Partneři:

CPIC - Centrum na podporu integrace cizinců v Mladé Boleslavi

            https://www.integracnicentra.cz/mlada-boleslav/