ZŠ T.G.Masaryka
Koláž fotografií

Základní škola


Žáci na nezapomenutelné cestě po Londýně

Žáci na nezapomenutelné cestě po Londýně

22.06.2024

Skupina vybraných žáků v čele s paní učitelkou Jonešovou a paní učitelkou Bedlivou se nedávno vydala na nezapomenutelnou cestu do Londýna za účelem dopoledního studia angličtiny a odpoledního objevování tohoto fascinujícího města. 

Každé ráno začínali jazykovými lekcemi, kde se rychle zlepšovali pod vedením zkušených anglických učitelů, kteří je velmi chválili za jejich nadšení a pokroky.

Odpoledne bylo věnováno poznávání Londýna a jeho památek. Žáci navštívili například ikonický Tower Bridge, odkud se lodí plavili do Greenwiche. Zde obdivovali slavný nultý poledník a obhlédli historické observatorium. Další den je zavedl do malebného města Winchester, kde si prohlédli impozantní katedrálu a pokoupili suvenýry.

Následně měli možnost spatřit i některé z nejznámějších londýnských památek, jako je Buckingham Palace a okusili místní kuchyni během oběda v čínské čtvrti. Nechyběla ani návštěva Big Benu, který na ně udělal velký dojem. Během svého pobytu si vyzkoušeli cestování londýnským metrem či nadzemni vlakovou dopravou, což byla pro mnohé z nich nová a vzrušující zkušenost.

Ubytováni byli v londýnských rodinách, což jim umožnilo plně se ponořit do místního života a poznat, jaké to je být opravdovým Londýňanem. Celý tento pobyt byl pro žáky obrovským přínosem, jak po stránce jazykové, tak kulturní, a odvezli si domů spoustu nezapomenutelných zážitků.

Historická exkurze Terezín

Historická exkurze Terezín

02.06.2024

V úterý 28.4. 2024 proběhla i přes nepřízeň počasí historická exkurze do Terezína pro třídy 9.A a 9.B. Deváťáci měli příležitost seznámit se s dějinami města od svého vzniku v období vlády Marie Terezie, kdy město plnilo funkci pevnosti, až po období 2. světové války, kdy město fungovalo jako ghetto pro židovské obyvatelstvo z mnoha států Evropy. Třídy navštívily Muzeum ghetta v bývalé terezínské škole a následně si prošly současné město. Následovala prohlídka místního památníku, bývalých kasáren SS a komentovaná prohlídka tzv. Malé pevnosti. Zde je nejvíce zaujala prohlídka obytných prostor využívaných v době druhé světové války, návštěva cel, z nichž nejznámější je cela, ve které byl vězněn Gavrilo Princip, strůjce atentátu na rakouského následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Expozici jsme zakončili prohlídkou popraviště a návštěvou posledního nádvoří s vězeňskými ubikacemi a samotkami. Exkurze byla pro deváťáky přínosná, ukázala jim dějiny v praxi a rozšířila historické povědomí o tom, že historie je nejen „učitelkou života“, ale může být rovněž poutavá.

Soutěž mladých zdravotníků 2024

Soutěž mladých zdravotníků 2024

27.05.2024

Dne 7. 5. 2024 se v krásném prostředí lesoparku Štěpánka konalo okresní kolo soutěže mladých zdravotníkůTato soutěž každoročně prověřuje odborné znalosti, praktickou připravenost a dovednosti mladých účastníků v poskytování první pomoci.

Naši školu reprezentovaly týmy mladších i starších žáků, kteří každé úterý trénují první pomoc na naší škole.
Pod vedením kapitána Anny Šípové se soutěže zúčastnil tým starších žáků ve složení Eliška Randová, Vítek Benedikt, Adéla Kubů a Darina Hodboďová. Tento tým předvedl vynikající výkon a zaslouženě se umístil na prvním místě.
Tým mladších pod vedením kapitána Bereniky Novákové ve složení Magdalena Lacinová, Anna Vlastová, Anna Řezáčová a Kristýna Brýdová, předvedl obdivuhodné nasazení a dovednosti, které si zaslouží uznání. 
Soutěž je pro jeho členy cennou zkušeností, která jim pomůže v dalším rozvoji jejich zdravotnických schopností.


Dne 22. 5. 2024 se konala stejná soutěž na krajské úrovni, kde se naše týmy opět výrazně prosadily. Tým starších dosáhl na krásné třetí místo, zatímco mladší tým se umístil na prvním místě s náskokem celých 100 bodů. 
Tento vynikající výkon jim zajistil postup na republikové kolo, které se uskuteční 20. 6.2024 v Semilech.

Držíme palce a věříme, že předvedou ten nejlepší výkon.

Pastelkiáda - druhé kolo

Pastelkiáda - druhé kolo

27.05.2024

Do druhého kola matematické soutěže pro žáky druhého stupně Pastelkiáda, které se konalo 23. 5., postoupili z každé kategorie tři nejlepší řešitelé školního kola. Mladší kategorii tvořili žáci 6. a 7. třídy, starší pak žáci 8. - 9. třídy. Ve druhém kole si organizátoři ze ZŠ Pastelka pro účastníky připravili orientační běh na Radouči, při kterém museli plnit nelehké úkoly z matematiky. Do celkového výsledku se počítal dosažený čas a počet správných výsledků. 

Naši školu reprezentoval v mladší kategorii tým Trojití mixéři ve složení Adam Krajíček, Antonín Knebl a Natálie Bulířová, ve starší kategorii ve složení Lukáš Vítek, Rozálie Kulhánková a Nela Žočková tým Obří mozky. Oba týmy si vylosovaly pořadí hned na začátku startovního pole, s čímž se popraly stejně statečně jako se zapeklitými otázkami a úkoly. Členové obou týmů podali velmi dobré výkony, bojovali jako lvi a rozhodně se nenechali zahanbit. Trojití mixéři se umístili ve své kategorii na čtvrtém a Obří mozky na šestém místě, za což jim patří velká gratulace.

 

Finálový úspěch 4.A v basketbalu

Finálový úspěch 4.A v basketbalu

15.05.2024

V úterý 14. května proběhl na páté základní škole finálový turnaj čtvrtých tříd mladoboleslavských základních škol v rámci projektu Basketbal do škol. Naši čtvrťáci opravdu zaslouženě získali 1. místo, když vyhráli nad týmy ze 2., 5., 7. a 8. základní školy. Děti podaly úžasný výkon, vydaly ze sebe sportovní maximum, hrály jako sehraný profi tým, navzájem si pomáhaly, fandily a předvedly fair hru! Žáci si odnesli pohár, diplom, ztrátu hlasivek a hlavně sportovní nadšení.

V rámci turnaje byl vyhodnocen i nejlepší hráč ze všech škol, a to náš Ondřej Matoušek.

Naše heslo turnaje: My jsme žáci /Té Gé eM/, tento turnaj vyhrajem!

Moc všem hráčům blahopřejeme k velikému úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy! 

MaSo - matematická soutěž

MaSo - matematická soutěž

14.05.2024

14. 5. se naši žáci zúčastnili matematické soutěže MaSo, kterou organizuje MatFyz pro žáky převážně druhého stupně základních škol po celé České republice. Tentokrát se týmy staly zelezničními magnáty, kteří staví koleje a vozí cestující po celé Evropě. Za vyřešené příklady získávaly body a peníze do doprovodné hry, díky nimž mohly stavět a vylepšovat železniční tratě a propojovat tak města na mapě. Více informací k pravidlům, příkladům a hře lze nalézt na stránkách https://maso.mff.cuni.cz/2024_jaro/.

Naši školu reprezentovaly dva týmy ve složení Luděk Pažout, Rozálie Kulhánková, Marta Valdmanová, Patrik Kučmaš a Nikola Kašparová, Rozálie Páchová, Emma Knéblová, Hynek Švec. Umístily se v České Lípě na 23. a 24. místě z 31, v celorepublikovém pořadí to pak znamenalo 270. a 296. místo z 326 zúčastněných týmů.

Děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy a vykročení z komfortní zóny směrem do neznáma. 

 

Výsledky zápisu dětí do 1. třídy 2024/25

Výsledky zápisu dětí do 1. třídy 2024/25

15.04.2024

Vážení rodiče,

děkujeme za Váš zájem a důvěru. Jsme potěšeni, že můžeme vyhovět všem žádostem. Rozhodnutí o přijetí a o odkladu bude k vyzvednutí na sekretariátu školy od 22.4. 2024 po předchozí domluvě. V úřední dny můžete také na sekretariátu školy nahlédnout do svého spisu.

Na budoucí prvňáčky se už těšíme.

Výsledky zde.

Ukliďme Česko

Ukliďme Česko

06.04.2024

V sobotu dopoledne jsme se zapojili do celorepublikové akce Ukliďmě Česko. 

Dobrovolníci, kteří chtěli a mohli, se vydali na jarní úklid okolí naší školy. Na úklidu se podíleli v předchozích dnech ve dvou částech žáci II. stupně, v sobotu 6. dubna pak přes 20 dobrovolníků. Při společném setkání jsme do práce dokonce skoro zapojili i budoucí prvňáčky, kteří ten den šli k zápisu. Početná skupina vyrazila podle domluvy na úklid, členové vybaveni nezbytnými rukavicemi, pytli a dobrou náladou. Ani tentokrát se úklid bohužel neobešel bez nálezu injekčních stříkaček (2ks), jejichž likvidaci zajistila MP MB. Na závěr jsme společně poobědvali guláš, který pan ředitel trochu připálil.

Všem zúčastněným děkujeme. Jste úžasní.

Všechny novinky

Mateřská škola

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/25

Výsledky zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/25

27.05.2024

Vážení rodiče,

děkujeme za Váš zájem a důvěru. Mrzí nás, že z aktuálních kapacitních důvodů nemůžeme vyhovět všem žádostem.

Rozhodnutí o nepřijetí Vám budeme zasílat poštovní službou.  Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v úřední dny osobně u vedoucí MŠ 11. června od 16.00 na informační schuzce pro rodiče. Budeme Vás informovat e-mailem. V úřední dny můžete také na sekretariátu školy nahlédnout do svého spisu. V případě nepřijetí můžete kontaktovat mš čtyřlístek. VÝSLEDKY

Zápis do mateřské školy 7.5. 2024

Zápis do mateřské školy 7.5. 2024

30.01.2024

Zápis se uskuteční 7. května v budově přední školky od 10.00 do 12.00. 

S sebou vezměte rodný list dítěte, občanský průkaz, potvrzení  z evidence obyvatel, pokud dítě nebydlí na stejné adrese s rodiči. 

Pro registarci využijte ZÁPIS ONLINE.  Podrobnosti k zápisu naleznete zde.

Těšíme se na vás. 

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy

15.04.2023

Zápis do mateřské školy se uskuteční 3. května 2023 od 10.00 do 12.00, zápis pro děti se statusem uprchlíka se uskuteční 5. června 2023. 

K zápisu využijte on-line registraci dostupnou na ZÁPISY ONLINE. 

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 22. května 2023 na stánkách školy.

Podrobné informace naleznete zde

VÝSLEDKY ZÁPISU  Z 3. 5. 2023 JSOU ZDE.

Oblíbení pedagogové byli oceněni v anketě Mladoboleslavský Amos

Oblíbení pedagogové byli oceněni v anketě Mladoboleslavský Amos

29.03.2023

Slavnostní vyhlášení oceněných pedagogů na základě ankety Mladoboleslavský Amos se konalo v úterý 28. března za účasti náměstka primátora Daniela Marka, vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy magistrátu Hany Havelové, ředitele Středního odborného učiliště strojírenského, Škoda Auto Martina Slabihoudka a dalších hostů v Servisním tréninkovém centru Škoda Auto v Kosmonosech. Za naši MŠ ocenění získala Jaroslava Hornová, kolegyně, která překypuje nakažlivou tvořivostí a za děti by i dýchala. Je spolehlivá, ochotná, upřímná, empatická. Rychle a ráda se učí nové věci a v praxi se rozhodně nebojí experimentovat. Máme co dohánět a v čem se inspirovat.

Blahopřejeme.

Результати зарахування до дитячого садка

Результати зарахування до дитячого садка

21.06.2022

Результати зарахування до дитячого садка - "спеціальних зарахувань для дітей-мігрантів з України"

Výsledky zápisu do mateřské školy - "zvláštních zápisů pro děti migrující z Ukrajiny"

Подробиці тут

Všechny novinky

Školní družina

Školní družina je umístěna v přízemí  a dále v určených kmenových třídách.

Provoz družiny pro ranní příchod od 6:30 do 7:40, odpolední dle rozvrhu tříd do 16:00.

Cena za pobyt ve školní družině 220 Kč měsíčně.Platby jsou prováděny vždy na období září – prosinec, leden – červen.

Číslo účtu školy: 484771329 / 0800, variabilní symbol ...60212  a do poznámky uvést jméno žáka a třídu.

Přihláška školní družina