ZŠ T.G.Masaryka
Koláž fotografií

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav se nachází v okrajové části města s výhledem na boleslavský hrad, v blízkosti lesoparku Štěpánka a zimního stadiónu. Svému účelu slouží již od 4. září 1927. Je úplnou základní školou pro žáky 1. až 9. ročníku, doplněnou mateřskou školou se dvěma věkově smíšenými třídami. Poskytované služby doplňuje školní družina se školní jídelnou.

Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Barevný rok v MŠ“ a podle ŠVP pro základní vzdělávání “Škola pro život“. Součástí tohoto programu je i švp pro školní družinu. Východiska vzdělávání dětí a žáků jsou založena na partnerském vztahu k dětem, žákům i jejich rodičům, bezpečném prostředí a na pozitivním sociálním klimatu, rozvíjení osobnostně sociální oblasti a vnitřní motivaci.

Dlouhodobě se zaměřujeme na samostatné myšlení, výběr a třídění informací se schopností využít získané poznatky při řešení problémů. Široká nabídka různých volnočasových kroužků nabízí příležitosti pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti. např. pohybové hry, kutil junior, veselá věda, robotika, lego Brick by brick, keramika, klub mladého diváka, hudební apod.

Naše vzdělávací koncepce usiluje o to, aby děti a žáci měli pocit, že škola je prostředí, kde se něco nového dozvídají, je pro ně zajímavá a je spravedlivá. Soužití všech je založeno na řádu, respektování pravidel a také na důvěře.