ZŠ T.G.Masaryka
Koláž fotografií

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav se nachází v okrajové části města s výhledem na boleslavský hrad, v blízkosti lesoparku Štěpánka a zimního stadiónu. Svému účelu slouží již od 4. září 1927. Je úplnou základní školou pro žáky 1. až 9. ročníku, doplněnou mateřskou školou se dvěma věkově smíšenými třídami. Poskytované služby doplňuje školní družina se školní jídelnou.

Jsme RODINNÁ ŠKOLA, KTERÁ PŘIPRAVUJE NA BUDOUCNOST.

Vytváříme prostředí, kde se žáci cítí bezpečně a podporováni. Vnímáme interakci a spolupráci mezi žáky jako prostor pro vzájemné učení. Podněcujeme zvídavost a kreativitu žáků skrze badatelskou výuku. Vytváříme silné spojení mezi školou, rodinami a žáky pro efektivní vzdělávací proces, založený na vzájemném respektu a důvěře. 

Těšíme se na společnou cestu vzděláváním.