ZŠ T.G.Masaryka
Koláž fotografií

Výzva 022 4.ZŠ MB podpora výuky v MŠ a ZŠ

V rámci evropských projektů na podporu vzdělávání se škola zapojila do projektu reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001323. V období let 2016 – 2018 realizovala několik vzdělávacích šablon na podporu výuky žáků a vzdělávání pedagogů v základní i mateřské škole. Tento projekt byl administrativně ukončen v září 2018.

Zlepšování práce školy v rámci formativního hodnocení

Reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008204, projekt reaguje na problém současného hodnocení výkonu žáků v ZŠ Středočeského, Libereckého a Ústeckého kraje, kde Žadatel Služby a školení MB (dále i SŠMB) působí a zná cílovou skupinu (CS) pedagogů. Projekt s využitím analýzy současného stavu formativního hodnocení v uvedených regionech bude využívat poznatky k podpoře učení v souvislostech, zda se žák učí, jak přemýšlí, čemu nerozumí a jak učení ovlivňuje jeho poznání. Pro toto zjištění bude potřeba naučit učitele, aby rozuměl cílům učení. V tomto školním roce se naše škola zapojila do tohoto projektu a využili jsme tak příležitosti odstoupení původní školy z projektu. Čtyři pedagogové z naší školy, kteří se přímo účastní aktivit projektu, blíže se seznamují s formativním hodnocením, s pěti klíčovými strategiemi formativního hodnocení, a své poznatky, zkušenosti a zážitky pak na metodických sdruženích sdílí s kolegy.

Podpora od Škody Auto, a. s.

Pro tento školní rok jsme získali podporu od firmy ŠKODY AUTO, a. s., na podporu STEM oborů. Dotaci ve výši 275 000 Kč jsme využili na podporu rozvoje manažerských dovedností a sdílení v rámci Klubu ředitelů Mladé Boleslavi, materiální a technické vybavení, organizaci a zaměření výuky včetně exkurzí a v neposlední řadě na metodickou spolupráci mezi jednotlivými školami. Účastí vybraných pedagogů do jaderné elektrárny Temelín, účastí pedagogů na metodických kabinetech v rámci spolupráce škol podporujeme pedagogy v oblasto předmětů STEM. Finanční prostředky jsme dále využili k nákupu tabletů iPadů pro využití ve výuce, učebních sad pro výuku chemie a fyziky , 3D tiskárny.